TRE Boutique Massage là một thương hiệu Spa&Massage hoạt động tại Hà Nội và Đà Nẵng. Xuyên suốt 2 năm qua, TRE đã đồng hành cùng phong trào thể thao phong trào và bán chuyên của Việt Nam. Chủ Nhật, ngày 11 tháng 08 tới đây, TRE rất hân hạnh được đồng hành cùng Manulife Danang International Marathon 2019 để chăm sóc cho các vận động viên (vdv) tại Khu vực Giải nhiệt (Cool Down). TRE tin rằng việc trị liệu cho vận động viên sau phần thi vất vả sẽ là cách hỗ trợ thiết thực nhất để các vdv phục hồi và sẵn sàng cho những cuộc thi tiếp theo!

Facebook:
– TRE Boutique Massage (Hà Nội): https://www.facebook.com/tadispa/
– TRE Boutique Massage Mỹ Khê (Đà Nẵng): https://www.facebook.com/TRE-Boutique-Massage-M%E1%BB%B9-Kh%C3%AA-1952060098432278/

Instagram:
– TRE Boutique Massage Mỹ Khê: https://www.instagram.com/treboutiquemassagemk/
– TRE Boutique Massage (Tây Hồ – Hà Nội): https://www.instagram.com/treboutiquemassage/
#RunDanang #ManulifeVietnam #TreBoutiqueMassage #Tadispa#RecoveryForTheNextOne #Spa #Massage #Hanoi #Danang

/
TRE Boutique Massage is a Spa&Wellness brand operating in the capital of Hanoi and in the beautiful city of Danang. Throughout its 2 years of existence, TRE has been proactive in creating values for the Vietnam Sports Community. On this upcoming Sunday of August 11th, TRE will be partnering in Manulife Danang International Marathon 2019 to provide special recovery treatments for finishers! TRE believes that a good massage is the best way for the athletes to recover from a grueling race as well as to have a better preparation in future competitions!”

Facebook:
– TRE Boutique Massage (Hanoi): https://www.facebook.com/tadispa/
– TRE Boutique Massage My Khe (Danang): https://www.facebook.com/TRE-Boutique-Massage-M%E1%BB%B9-Kh%C3%AA-1952060098432278/

Instagram:
– TRE Boutique Massage My Khe: https://www.instagram.com/treboutiquemassagemk/
– TRE Boutique Massage (Tay Ho – Hanoi): https://www.instagram.com/treboutiquemassage/
#RunDanang #ManulifeVietnam #TreBoutiqueMassage #Tadispa #RecoveryForTheNextOne #Spa #Massage #Hanoi #Danang